Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Az inámpusztai Esterházy-kastély

Somogyi kastélyok: Inámpuszta

Nem jelentékeny épület az inámpusztai, nem is igazán kastély. Nagy társaihoz képest igencsak aprócska, gróf, báró, herceg legfeljebb vendég volt benne; intézőlakásként szolgált. Környéke valaha rendezett volt, park, teniszpálya is tartozott hozzá. A háború után általános iskolaként szolgált, amíg Inámból is elköltözött a gyerekhadat betűvetésre és sok más hasznos tudományra okító intézmény. A környékbeliek nem is kastélynak, hanem iskolának mondják még most is a házat.

Az inámpusztai Esterházy-kastély

Az inámpusztai Esterházy-kastély

Az önmagában nem jelentős építményhez azonban jelentékeny gondolatok, tiszta, világos szándékok kapcsolódnak újabban. Bárcsak minden régi építészeti értékhez ehhez hasonlók sorakoznának! Ennyit elöljáróban. S eztán hallgassuk Vétek József göllei téeszelnököt.

— Földig romboltak már itt a közelben egy igen értékes, freskókkal telefestett, gyönyörű kastélyt: a büssüit. Nem túlzok, majd megszakadt a szívem érte. Az inámi annak még a kisöccse sem lehetne. Tavaly mindenesetre megpróbálkoztunk vele, hogy ezt a kicsikét megszerezzük és megmentsük, de mivel a tanácsé, és az akkor még funkcionáló járási hivatal elfogadhatatlan feltételeket szabott — például 100 ezer forint évi bérletet kért — kútba esett a dolog.

— Miért nem mondtak le róla?

— Nekem ez vesszőparipám. Érzelmi szálak is fűznek oda, nagybátyám gőzeke-főgépész volt még negyvenöt előtt Inámban, sokszor jártam nála. Esterházy Pál herceg mintagazdasága volt az; mint mai téeszelnök, gazdálkodó ember mondom: parádésan szervezett, a maga idejében élenjáró gazdaság működött itt. A majornak saját villanytelepet, vízvezeték rendszert építettek ki, még egy kultúrszobája is volt a cselédségnek… Nemcsak ezért ragaszkodom hozzá. Láttam, hogy a szentbalázsi szövetkezet miként hozta rendbe a gálosfai kastélyt. Ott a jó példa. Ki is hívjuk ide Szabó Tündét, aki az ilyesmi tervezésében profi, és mi is felsorakozunk a kastélymentőkhöz.

— Bizonyos benne, hogy sikerül megszerezni az épületet? Azután még a pénzt is? A helyreállítás bizonyára nem két fillérbe kerül.

— Még semmi sem biztos. Bár a tanáccsal felújított tárgyalások kedvezőbbek, mint a korábbiak voltak, most már tisztességes választ kaptunk az ajánlatunkra. De azt már eldöntöttem, lesz ami lesz, ha a téesz, ha más kapja meg az udvarházat, mi a tetőt a jövő héten rendbe hozzuk, a parkot pedig aratás után megtisztítjuk, felújítjuk. Sokan támogatják ezt az eszmét. Nem bírnánk végignézni, hogy romba dőljön az inámi kúria.

Kastély Inámpusztán az Iskola utcában (70-es évek környéke)

Kastély Inámpusztán az Iskola utcában (a ’70-es évek környéke)

— És ha végül önök bérlik ki?

— Pénzünk van. Azután keresünk kapcsolatokat NDK-beli és csehszlovákiai termelőszövetkezetekkel csereüdültetésre, elképzelhető, hogy valamelyik idegenforgalmi céggel lovastúra útvonalba kapcsoljuk a kastélyt, lehet ott oktatásokat, továbbképzéseket is tartani… Nincs még egészen kialakult elképzelésünk, hogy miként volna a legjobb használni. De annyi bizonyos: bármilyen hasznos cél szolgálatába állítjuk is a régi intézőházat, azzal megakadályozzuk a pusztulását. És ez a legfontosabb.

A mérleg nyelve még billeg. Ha számít valamit az itt leírt szó, hát billentse azt a nyelvet a jó irányba: legyen a kastély valóban a göllei szövetkezeté!

Luthár Péter

Fotó: Makai Károly

Forrás: Somogyi Néplap, 1984. július  21.