Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása 2021

A Göllei Helyi Választási Bizottság 2021. január 10. napjára, vasárnapra tűzte ki az időközi helyi önkormányzati választásokat.

 

 

Határidők jelöltek részére:

Ajánlóív igénylés, ajánlások gyűjtése, jelölt bejelentése: 2020. november 21. – 2020. december 7.

Kampányidőszak: 2020. november 21. (!) – 2021. január 10.

 

Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

 A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

 Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

•          az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

•          a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

•          tömegközlekedési eszközön,

•          állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

•          felsőoktatási és köznevelési intézményben,

•          egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

•          a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembe vétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg:  https://www.naih.hu/ajanlasok.html


Kérelem benyújtás szabályai

 

A mozgóurna igénylésének szabályai

 • ONLINE igénylés
  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
  • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
 • SZEMÉLYESEN történő igénylés
  szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
 • POSTÁN történő igénylés
  szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
 • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
  • a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
 • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
  • a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

 

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Mozgóurna igénylése az időközi helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra

Kérelem benyújtása online
Kérelem benyújtása papír alapon (személyesen vagy postán)

 

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai (időközi önkormányzati választások)

Az időközi választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van (egyéni választókerületi választás esetén ugyanazon egyéni választókerületben, egyéni listás képviselő-választás vagy polgármester-választás esetén ugyanazon településen). Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Időközi önkormányzati választások

Kérelem benyújtása online
Kérelem benyújtása papír alapon (személyesen vagy postán)

HATÁRIDŐ-NAPTÁR

a 2021. január 10. napjára (vasárnap) kitűzött
helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választására

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen) Kitűzés napja:

2020. október 14.

Választás napja:

2021. január 10.

Ve. 6.§ (l) bekezdés,

Ve. 302.§

Értesítő készítés dátuma (a szavazás napja előtti 67. nap) 2020. november 4. Ve. 115.§ (l) bekezdés
A polgármester és önkormányzati képviselő jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg (a szavazást megelőző

67. napot követő munkanapon)

2020. november 5. Ve. 307/E. § (1) bekezdés
Az értesítők kiküldése (a szavazás napja előtti 51. napig) 2020. november 20. Ve. 115. § (2) bekezdés
Jelölt állítás, a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (a választást megelőző 50. napon) 2020. november 21. Ve. 121. § (2) bekezdés
Választási kampányidőszak (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig tart) 2020. november 21.

2021. január 10.

19.00 óráig

Ve. 139.§
A polgármester és önkormányzati képviselő jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni 2020. december 7.

16.00 óráig

Ve. 307/G.§ (1) bekezdés
A bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapítása sorsolással 2020. december 7.

16.00 óra után

Ve. 160.§ (2) bekezdés
Az ajánlóívek leadásának határideje (utána bírság kiszabása) 2020. december 7.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (2) bekezdés
Nem szabható ki bírság a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 2020. december 8.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (3) bekezdés
A szavazólap adattartalmának jóváhagyása (NVI elnöke által meghatározott napon) 2020. december 7. után Ve. 162.§ (1) bekezdés
Választási bizottságok megbízott (delegált) tagjainak bejelentése (a szavazást megelőző 9. nap 16.00 óráig) 2020. december 31.

16.00 óráig

Ve. 30.§ (2) bekezdés
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához:- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző 4. napig
2021. január 6.

16.00 óráig

Ve. 103.§ (2) bekezdés
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2. napig 2021. január 8.

16.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
– a szavazást megelőző 2. napon, 2021. január 8-án 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig 2021. január 10.

12.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani. 2021. január 10.

12.00 óráig

Ve. 103. (2) bekezdés
Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2021. január 9.

24.00 óra

Ve. 145.§ (2) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének lezárása (legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon

16.00 óra után)

2021. január 8.

16.00 óra után

Ve. 106.§ (l) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása (legkésőbb a szavazást megelőző napon) 2021. január 9. Ve. 106.§ (2) bekezdés
Névjegyzék, szavazólapok, szavazáshoz szükséges egyéb kellékek átadása SZSZB elnökének (választást megelőző napon) 2021. január 9. Ve. 164* (l) bekezdés
Szavazóhelyiségben szavazás 2021. január 10.

6.00 – 19.00 óráig

Ve. 169.§
A szavazás napján nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belül 2021. január 10.

 

Ve. 143.§
Szavazatok          összesítése,           eredmény megállapítása 2021. január 10. Ve. 307/N. § (1) bekezdés
HVI-nél a             szavazóköri          és
eredményjegyzőkönyv      egy         példánya megtekinthető a szavazást követő 3 napon belül
2021. január 13.

16.00 óráig

Ve. 204. §.
Választási plakátok eltávolítása (a szavazást követő 30. napig) 2021. február 9. Ve. 144.§ (7) bekezdés
A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap) 2021. április 12. Ve. 109. § (l) bekezdés
A szavazólapok, választási iratok megőrzése, majd megsemmisítése a jegyzőkönyvek kivételével – (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon) 2021. április 12. Ve. 205. (2) bekezdés
Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti 2021. április 12. Ve. 128. §