Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle belterületi vízrendezés

Gölle belterületi vízrendezés

A kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat Gölle

A projekt címe: „Gölle belterületi vízrendezés”

A szerződött támogatás összege: 47 364 735 Ft

A projekt összköltsége: 47 364 735 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja megvalósult, vagyis hogy a település környezetbiztonságát növelte, a helyi vízkár veszélyeztetettséget csökkentette a beruházás, és javítani tudtuk a környezet állapotát.

A projekt közvetett célja is megvalósult: a település környezetbiztonságának növelése, a belvíz veszélyeztetettség csökkentése, az infrastruktúra állapotának javítása, illetve a hiányzó infrastruktúra kiépítése, illetve ezek által a lakossági elégedettség növelése mind megvalósult. A települések belső képének javítása is fontos feladat volt, hiszen fontos szempont ez az ún. „aprófalvak” esetében is, ahol a népesség kötődésének egyik alappillére az élhető, gondozott, egészséges környezet.

A tervezett beavatkozás műszaki megoldása:
Az útárkok jókarba helyezése megfelelő mederszelvény kialakítását jelentette a régi kapubejárók fenékszintjéhez lehetőleg igazodva. Az átépített kapubejárók és új rácsos átereszek szélessége a káros duzzasztások elkerülése miatt lettek megválasztva. A telkekről a közút felé így nincs iszapráhordás.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00003