Gölle belterületi vízrendezés

Gölle belterületi vízrendezés

A kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat Gölle

A projekt címe: „Gölle belterületi vízrendezés”

A szerződött támogatás összege: 47 464 656 Ft

A projekt összköltsége: 47 464 656 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja hogy a település környezetbiztonságát növelje, a helyi vízkár veszélyeztetettséget csökkentse és megelőzze, egyúttal javítsa a környezet állapotát.
A projekt közvetett célja a település környezetbiztonságának növelése, a belvíz veszélyeztetettség csökkentése, az infrastruktúra állapotának javítása, illetve a hiányzó infrastruktúra kiépítése, illetve ezek által a lakossági elégedettség növelése. A települések belső képének javítása is fontos feladat, hiszen fontos szempont ez az ún. „aprófalvak” esetében is, ahol a népesség kötődésének egyik alappillére az élhető, gondozott, egészséges környezet.

A tervezett beavatkozás műszaki megoldása:
Az útárkok jókarba helyezése megfelelő mederszelvény kialakítását jelenti a meglevő kapubejárók fenékszintjéhez lehetőleg igazodva. Az átépítendő kapubejárók és új rácsos átereszek szélessége a káros duzzasztások elkerülése miatt lettek megválasztva. A V11, V12, V13, V14, V21, V22 medrek gyepes földmedrek a szükséges kapubejárók átépítésével rácsos áteresszé, hogy se a telkekről a közút felé ne legyen iszapráhordás, se a közúttól a telkek felé ne legyen koncentrált vízelvezetés. A V3, V4 jelű árkok esetében 40/35-50 L árokburkoló elem kialakítása lesz megvalósítva, a kapubejárók ezeken a szakaszokon is rácsos átereszekre átépítendők.
A vízrendezés kivitelezési sorrendje tetszőleges, de mindig a befogadók csatlakozó szakaszainak tisztításával fogja a kivitelező kezdeni.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00003