Közbeszerzés

2017. év

2017. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv - Letöltés

“Gölle belterületi vízrendezés”

Ajánlati felhívás, bontási jegyzőkönyv és az ajánlatra felkért cégek neve, címe:

Vállalkozási szerződés

Összegzés

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételre felkért cégek listája

Bontási Jegyzőkönyv