Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a tanévkezdéshez nyújtott települési támogatásról

Tisztelt Göllei és Inámpusztai lakosok!

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének 15. §-a és Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (VII.13.) képviselőtestületi határozata alapján tanévkezdéshez nyújtott települési támogatást állapít meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve, általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik; illetve azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik felsőoktatásban, nappali rendszerű képzésben folytatnak tanulmányokat.

 

A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló saját jogán kérelmezheti a támogatást.

 

A támogatásra való jogosultság megállapítása minden esetben kérelemre történik!

Beiskolázási kérelem 2021 (PDF)

Beiskolázási kérelem 2021 (WORD)

Hivatalból lefolytatott eljárásnak nincs helye.

A kérelmeket 2021. év augusztus hó 01. napjától 2021. év szeptember 30. napjáig lehet benyújtani a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban [7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.].

 

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelmező, valamint a családjában élő személyek jövedelemnyilatkozatát, a jövedelmeket igazoló okiratokat;
  • a 2021/2022-es tanévre vonatkozó, a tanulói/hallgatói jogviszonyt igazoló hivatalos dokumentumot.
  • Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap. Sommás eljárásnak abban az esetben van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.

 

A tanévkezdéshez nyújtott települési támogatásra az a személy jogosult:

  • akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 285 000 Ft-ot;
  • egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 427 500 Ft-ot.

 

A tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás összege:

  • Óvodás gyermekek részére: 10 000 Ft/fő
  • Általános iskolás gyermekek részére: 10 000 Ft/fő
  • Középiskolás gyermekek részére: 15 000 Ft/fő
  • Felsőoktatásban tanulók részére: 25 000 Ft/fő

 

A jogosultság megállapításáról szóló döntés átvételét követően ügyfélfogadási időben a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Házipénztárában a támogatások kifizetése folyamatos!

 

 Kelt: Göllében, 2021. év július hónap 28. napján

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:

 

Novák Márk Richárd

Gölle Község Polgármestere