Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

T Á J É K O Z T A T Á S

szünidei gyermekétkeztetésről

A Göllei  Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére annak aki legfeljebb 18 éves (kivéve, ha nagykorúvá válása előtt házasságot köt) ingyenesen biztosítja az alábbiak szerint:

  1. a)      az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
  2. b)      a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
  3. c)      az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben a törvényi szabályozás szerint, de legfeljebb 54 munkanapon (2018. június 18-tól augusztus 31-ig.) ételhordóban történő elvitellel vehető igénybe, a Göllei Óvoda konyhájától.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az étel, ételhordóban történő elvitele a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

A szülő, törvényes képviselő a 328/2011.(XII.29.) Korm.rend. 7.sz. mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltésével kérheti gyermeke számára a szünidei étkeztetést. Ha a jogosult több hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell kitölteni.

A formanyomtatvány a tájékoztató mellékletét képezi, ill. beszerezhető:

  • A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal (Tóth Alíz ügyintéző)

(Gölle, Petőfi u. 2/b.)

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen az Önkormányzaton történik munkaidőben.

Leadási határidő: 2018. június 1. péntek

 

Gölle, 2018. május 28.

Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet sk.

jegyző