Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás az időskorúak települési támogatásáról

Tisztelt Göllei és Inámpusztai lakosok!

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének 16. §-a alapján pénzbeli ellátásként időskorúak települési támogatását állapít meg azon szociálisan rászoruló, 60. életévét betöltött személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeres mértékét, egyedül élő esetében a nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét.

 

A támogatásra való jogosultság megállapítása minden esetben kérelemre történik!

Hivatalból lefolytatott eljárásnak nincs helye.

 

A kérelmeket 2021. év október hó 01. napjától 2021. év október 31. napjáig lehet benyújtani a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban [7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.].

Kérelem az időskorúak települési támogatásához

 

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelmező, valamint a családjában élő személyek jövedelemnyilatkozatát, a jövedelmeket igazoló okiratokat;
  • Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap. Sommás eljárásnak abban az esetben van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.

 

Időskorúak települési támogatására az a személy jogosult:

  • akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 285 000 Ft-ot;
  • egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 427 500 Ft-ot.

 

Az időskorúak települési támogatásának összege: 5 000 Ft/Fő

 

A jogosultság megállapításáról szóló döntés átvételét követően ügyfélfogadási időben a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Házipénztárában a támogatások kifizetése folyamatos!

 

Kelt Göllében, 2021. év október hónap 01. napján

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:

 

Novák Márk Richárd s. k.

Gölle Község Polgármestere