Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás az időskorúak települési támogatásáról

Tisztelt Lakosság!

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének 16. §-a alapján az időskorú szociálisan rászoruló személyek megélhetéséhez kapcsolódó terhek csökkentése érdekében, eseti jelleggel, évente egy alkalommal pénzbeli ellátásként időskorúak települési támogatása nyújtható azon hatvanadik életévét betöltött személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 500 000 Forintot.

 

A támogatásra való jogosultság megállapítása minden esetben kérelemre történik!

 

A kérelmeket 2023. év augusztus 15. napjától

2023. év szeptember 30. napjáig

 

lehet benyújtani a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban [7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.].

 

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelmező, valamint a családjában élő személyek jövedelemnyilatkozatát, a jövedelmeket igazoló okiratokat;

 

Az időskorúak települési támogatásának összege: 10 000 Ft/Fő

 

A megállapított települési támogatás kifizetése a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőjének közreműködésével 2023. október 1. napjától történik.

 

Kelt Göllében, 2023. év július hónap 31. napján

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:

 

Novák Márk Richárd s. k.,

Gölle Község Polgármestere

Időskorúak települési támogatása 2023