Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a települési támogatást érintő változásokról

Ezúton tájékoztatom Gölle és Inámpuszta lakosait, hogy 2021. év március 02. napján hatályba lépett Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, amely a korábban hatályos 7/2015. (VI.3.) önkörmányzati rendeletet váltotta.

Az új rendelet – hasonlóan a korábbihoz – részletesen szabályozza az önkormányzat által pénzbeni és természetbeni ellátásként nyújtott szociális támogatásokat.

A rendelet a joszabályi előírásoknak megfelelően a helyben szokásos módon kihirdetésre került, az állampolgárok számára megismerhető.

A támogatások igénybevételéhez – figyelemmel a jogszabályi változásokra, és a felsőbírósági döntésekre – az adott háztartásban élők jövedelemigazolása is szükséges.

A benyújtandó iratokat és főbb információkat a tájékoztatáshoz csatolt táblázat tartalmazza.

 

Gölle, 2021. év március hó 02. napja

 

Tisztelettel:

Novák Márk Richárd
Gölle község polgármestere

 

1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról

 pénzbeli ellátások

 


Támogatás neve

Benyújtandó iratok
Évi igénybevételi lehetőségek száma/rendszeressége/igénylés leadásának ideje
Jövedelemhatár
Háztartás/Egyedülálló
 

Rendkívüli települési támogatás

Jövedelem igazolás,
rendkívüli körülményt igazoló dokumentum
Évente 2 különös méltánylást érdemlő esetben 3 alkalom. Öregségi nyugdíjminimum 135 % /

Öregségi nyugdíjminimum 145 %

Települési krízis támogatás krízis helyzetet igazoló dokumentum
 

Települési temetési támogatás

Temetési számla,
halotti anyakönyvi kivonat másolat,
jövedelem igazolás,
 

Öregségi nyugdíjminimum tízszeres mértéke; /

Öregségi nyugdíjminimum tizenötszörös mértéke

 

Lakásfenntartási támogatás

Jövedelem igazolás,
befizetett közüzemi (víz, villany, fűtés) számlák másolata,
 

egy év időartamra kerül megállapításra

tárgyhó 15. napjáig benyújtandó

Öregségi nyugdíjminimum 135 % / Öregségi nyugdíjminimum 145 %
 

Települési gyógyszertámogatás

orvosi igazolás krónikus betegségről,

jövedelemigazolás,

gyógyszerköltség igazolás,

 

negyedévente

évi négy alkalom

Öregségi nyugdíjminimum 150 % /

Öregségi nyugdíjminimum 300 %

 

Szennyvízszállítási díjhoz nyújtott települési támogatás

jövedelemigazolás,

szennyvízszállítási számla másolata


évente 5 alkalommal
Öregségi nyugdíjminimum tízszeres mértéke; /

Öregségi nyugdíjminimum tizenötszörös mértéke.

 

Tanév kezdéshez nyújtott települési támogatás

iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás,

jövedelem igazolás

 

tárgyév 08.01-től 09.30-ig

benyújtható

Öregségi nyugdíjminimum tízszeres mértéke; /

Öregségi nyugdíjminimum tizenötszörös mértéke.

 

Időskorúak települési támogatása

 

Jövedelem igazolás,

betöltött 60. életév

 

tárgyév 09.01-től 10.15-ig

benyújtható

Öregségi nyugdíjminimum tízszeres mértéke; /

Öregségi nyugdíjminimum tizenötszörös mértéke.

 

Karácsonyi települési támogatás

 

Jövedelemigazolás

 

tárgyév 11.01-től 12.10-ig

benyújtható

Öregségi nyugdíjminimum tízszeres mértéke; /

Öregségi nyugdíjminimum tizenötszörös mértéke.