Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a tanévkezdéshez nyújtott települési támogatásról

Tisztelt Göllei és Inámpusztai lakosok!

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról szóló 1/2021. (III.1.) önkormányzati rendeletének 15. §-a alapján a tanévkezdéshez kapcsolódó költségekhez történő hozzájárulás céljából pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatást állapít meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve általános, vagy középiskolai tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik.

A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló saját jogán kérelmezheti a támogatást.

 

A támogatásra való jogosultság megállapítása minden esetben kérelemre történik!

Hivatalból lefolytatott eljárásnak nincs helye.

A kérelmeket 2022. év augusztus hó 01. napjától
2022. év szeptember 30. napjáig

a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban [7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.] lehet előterjeszteni.

Tanévkezdési_kérelem – PDF

Tanévkezdési_kérelem – WORD

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelmező, valamint a családjában élő személyek jövedelemnyilatkozatát, a jövedelmeket igazoló okiratokat;
  • a 2022/2023-es tanévre vonatkozó, a tanulói/hallgatói jogviszonyt igazoló hivatalos dokumentumot.
  • Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. Sommás eljárásnak abban az esetben van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.

 

A tanévkezdéshez nyújtott települési támogatásra az a személy jogosult:

  • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 285 000 Ft-ot;
  • egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 427 500 Ft-ot.

 

A tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás összege:  

  • Óvodás gyermekek részére: 10 000 Ft/fő
  • Általános iskolás gyermekek részére: 10 000 Ft/fő
  • Középiskolás gyermekek részére: 15 000 Ft/fő
  • Felsőoktatásban tanulók részére: 25 000 Ft/fő

 

A jogosultság megállapításáról szóló határozat véglegessé válását követő öt napot követően a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Házipénztárában ügyfélfogadási időben a támogatások kifizetése folyamatosan biztosított!

 

Kelt Göllében, 2022. év július hónap 08. napján

 

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Novák Márk Richárd s.k.,

Gölle Község Polgármestere