Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a tanévkezdéshez nyújtott települési támogatásról

Tisztelt Lakosság!

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2021. (III.1.) önkormányzati rendeletének 15. §-a, és Gölle Községi Önkormányzat 29/2023. (VI. 16.) képviselő-testületi határozata alapján a 2023/2024-es tanévben a tanévkezdéshez kapcsolódó költségekhez történő hozzájárulás céljából pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatást állapít meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló saját jogán kérelmezheti a támogatást.

 

A támogatásra való jogosultság megállapítása minden esetben kérelemre történik!

 

A kérelmeket 2023. év augusztus 15. napjától
2023. év szeptember 30. napjáig

a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban [7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.] lehet előterjeszteni.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelmező, valamint a családjában élő személyek jövedelemnyilatkozatát, a jövedelmeket igazoló iratokat;
  • a 2023/2024-es tanévre vonatkozó, a tanulói/hallgatói jogviszonyt igazoló hivatalos iratot.

A tanévkezdéshez nyújtott települési támogatásra az a személy jogosult:

  • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 285 000 Ft-ot;
  • egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 427 500 Ft-ot.

 

A tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás összege:  

Korcsoport Támogatás összege / fő
Óvoda (3-6 év) 15 000 Ft
Általános iskola (6-14 év) 15 000 Ft
Középiskola (14-18 év) 20 000 Ft
Felsőoktatás nappali tanulmányi rend (18 év felett) 30 000 Ft

 

A megállapított tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás kifizetése a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőjének közreműködésével az erről szóló döntés véglegessé válásától számított öt napon belül házipénztárból való kifizetéssel vagy átutalással történik.

 

Kelt Göllében, 2023. év július hónap 31. napján

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

 

Novák Márk Richárd s.k.,

Gölle Község Polgármestere

 

Beiskolázási_hirdetmény_2023