Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Gölle

Tájékoztatás a szociális célú tűzifatámogatás igényléséről

Tisztelt Göllei és Inámpusztai lakosok!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a szociális tűzifatámogatás iránti kérelmeket

2022. év október hó 15. NAPJÁTÓL 2022. év november 15. napjáig

a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban [7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.] írásban lehet előterjeszteni.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelmező, valamint a családjában élő személyek jövedelemnyilatkozatát, a jövedelmeket igazoló okiratokat;
  • Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap.
  • A kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti:
  • a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
  • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület határozatban dönt, a tűzifa kiosztására 2023. február 15-éig térítésmentesen kerül sor.

 

Kelt Göllében, 2022. év október hónap 13. napján

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

 

Novák Márk Richárd s.k.,

Gölle Község Polgármestere