Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2021. augusztus havi kifizetéséről

Tájékoztatjuk azokat a göllei és inámpusztai lakosokat, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2021. év augusztus hónap 01. napján fennáll, a korábbi évekhez hasonlóan pénzbeli támogatásban részesülnek.

 

Alapösszegű pénzbeli támogatásra jogosult – az alábbiak szerint – az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek vagy fiatal felnőtt, akinek az ellátásra való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én fennáll, augusztus hónapra tekintettel. Az alapösszegű támogatás összege 6000 Ft gyermekenként.

 

Emelt összegű pénzbeli támogatásra jogosult – az alábbiak szerint – akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságával egyidejűleg tárgyév augusztus 1-én fennáll, augusztus hónapra tekintettel. Az emelt összegű támogatás összege 6500 Ft gyermekenként.

 

Kifizetés helye és ideje:

Göllei Közös Önkormányzati Hivatal
(7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.)

2021. 08. 25. szerda 9:00-11:00

 A fenti időpont után is van lehetőség a támogatás átvételére.

 

A támogatás összegének felvételére kizárólag a jogosult személy – személyazonosságának igazolását követően –, vagy írásbeli meghatalmazással (két tanú együttes aláírásával) meghatalmazott útján kerülhet sor.

 

Kelt: Gölle, 2021. év augusztus hó 23. napja

 

 

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.
jegyző