Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2020. november havi kifizetéséről

Tájékoztatjuk azokat a göllei lakosokat, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2020. év november hó 01. napján fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek az 1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a, a 2019. évi LXXI. törvény 64. § (1) bekezdés a) -c) pontja alapján.

Alapösszegű pénzbeli támogatásra jogosult – az alábbiak szerint – az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek vagy fiatal felnőtt, akinek az ellátásra való jogosultsága tárgyév november 1-én fennáll, november hónapra tekintettel. Az alapösszegű támogatás összege 6.000 Ft gyermekenként.

Emeltösszegű pénzbeli támogatásra jogosult – az alábbiak szerint – akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságával egyidejűleg tárgyév november 1-én fennáll, november hónapra tekintettel. Az emelt összegű támogatás összege 6.500 Ft gyermekenként.

 

Kifizetés helye:

Göllei Közös Önkormányzati Hivatal
(7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.)

 

Kifizetés ideje:
2020. november hó 18. napja: 9:00 – 10:00 óra

                                                    14:00 – 15:00 óra

2020. november hó 19. napja: 9:00 – 11:00 óra
2020. november hó 20. napja: 9:00 – 11:00 óra

 

A támogatás összegének felvételére kizárólag a jogosult személy – személyazonosságának igazolását követően –, vagy írásbeli meghatalmazás révén (két tanú együttes aláírásával) meghatalmazott útján kerül sor.

 

Kelt: Gölle, 2020. év november hó 17. napja

 

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

jegyző

gyvk_november-kifizetés