Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a lakosság számára

A fűtési szezonban fokozottan szükséges figyelni a légszennyezés lehetőség szerinti elkerülésére. Sajnos a településen sokan háztartási és egyéb hulladékot is használnak fűtésre.

A hulladékokkal történő tüzelés jogellenes tevékenység. Ez alól csak a háztartásban keletkező papírhulladék és a veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivétel.

Ha a környezetben illegális égetést tapasztalnak, a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság a Kaposvári Járási Hivatal. Hozzájuk lehet fordulni az eset kivizsgálása érdekében. Ha bizonyítani tudják a jogsértést, akkor megtilthatják a tevékenységet és 300.000 forintig terjedő bírságot is alkalmazhatnak. A bejelentést írásban lehet megtenni, csatolva az égetés bizonyítékait (fotó, mozgófilm). A bejelentő a bejelentésen kérheti kilétének zártan kezelését.

 

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

 

 

A legfontosabb kapcsolódó előírások:

 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Kt. 22. § (1) A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára.

(2) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli.

(3) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.

 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

  1. § Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
  1. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

 

  1. § (1) Akörnyezetvédelmi hatósága levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

(2) A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a 9. melléklet tartalmazza.

 

9. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 

A levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértéke

17. Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése; 300 000 Ft
18. Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése; 100 000 Ft