Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a kitűzött időközi önkormányzati választásról

Tisztelt Göllei és Inámpusztai Lakosok!

 

A Magyar Közlöny 2020. évi 240. számában kihirdetésre került a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), amely 2020. november 6-án hatályba lépett.

A jogszabályban foglaltak szerint a veszélyhelyzet ideje alatt valamennyi időközi választás elmarad, új választás nem tűzhető ki. Az elmaradt és ki nem tűzött választásokat a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül tűzik ki az illetékes helyi választási bizottságok.

 

A Kormány 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről

 

A   Kormány   az   Alaptörvény   53.   cikk   (2)   bekezdésében   meghatározott   eredeti   jogalkotói   hatáskörében,   figyelemmel a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  51/A.  §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. §  A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) figyelemmel a koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvény hatálybalépéséig tartó időszakra a 2. § szerinti rendkívüli intézkedéseket vezeti be.

 

 1. § (1)  A  helyi  önkormányzat  vagy  a  nemzetiségi  önkormányzat  képviselő-testülete  feloszlásának  kimondása  esetén e döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be.

  (2) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető  ki,  a  már  kitűzött  választások A kiadott ajánlóíveket e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül le kell adni a választási irodában, amely azokat megsemmisíti. A ki nem tűzött és az  elmaradt  választást  a  veszélyhelyzet  megszűnését követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.

  (3) A veszélyhelyzet  megszűnését  követő  napig  országos  és  helyi  népszavazás  nem  kezdeményezhető,  a   már kitűzött országos és helyi népszavazások A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény II–III. Fejezetében meghatározott valamennyi határidő megszakad. A határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődnek. A ki nem tűzött és az elmaradt országos és helyi népszavazást a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.

 

 1.  § (1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  (2) A § a koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvény hatálybalépése időpontjában lép hatályba.

  (3) A § hatálybalépésének naptári napját az igazságügyi miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

 

 1. § Hatályát veszti  a  veszélyhelyzet  idejére  eső  időközi  választásokra  vonatkozó  átmeneti  rendelkezésekről  szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

 

Forrás: Magyar Közlöny 2020. évi 240. szám- 2020. november 5.