Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a 2023. évi ebösszeírásról

Ezúton értesítem a lakosságot, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdése alapján Gölle Községi Önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel

2023. július 01. és 2023. július 31. napja között

Gölle község közigazgatási területén ebösszeírást végez.

Az Ávtv. 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebre vonatkozó adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat rendelkezésére bocsátandó adatok a következők:

 • az eb tulajdonosának nevét, címét,
 • az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
 • az eb fajtáját vagy fajtajellegét vagy a keverék mivoltára való utalást, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,
 • az eb tartási helyét,
 • a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
 • ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
 • az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
 • az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,
 • az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
 • a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,
 • kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
 • az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,
 • elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát.

Az adatszolgáltatási kötelezettségét az ebtartó elsősorban az önkormányzat munkatársa által végzett helyszíni összeírás alkalmával, az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány ebenkénti külön kitöltésével teljesítheti.

A helyszíni összeírás időtartama alatt adatot szolgáltatni nem tudó ebtartó önkéntesen, az ebösszeíró adatlap ebenkénti kitöltésével, és azok eredeti példányának a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalba történő eljuttatásával teljesítheti.

A helyszíni összeírásra 2023. július 3. és 2023. július 21. között kerül sor. Az összeírást az önkormányzat megbízott munkatársai végzik.

Az önkéntes adatszolgáltatásra 2023. július 1. és 2023. július 31. között van lehetőség, személyesen munkaidőben a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve postai úton a 7272 Gölle, Petőfi utca 2/B. címre küldött levélben. Az ebösszeíró adatlapok elérhetőek az önkormányzat hivatalos helyiségében, a tanyagondnoknál, és letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról.

Eb bejelentő adatlap 2023

Adatkezelési tájékoztató ebösszeíráshoz

 

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás kötelező, azt megtagadni nem lehet! Az adatszolgáltatás elmulasztása, a hiányos, megtévesztő, nem a való helyzetet tükröző adatszolgáltatás az állatvédelmi bírságról szóló a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal sújtható.

Ezúton tájékoztatom az ebtartókat, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság az ebösszeírás adatainak feldolgozása után az eb tartási helyén ellenőrizni fogja az adatszolgáltatások valóságtartalmát.

A felelős állattartás hatékony megvalósítása érdekében előre is köszönöm segítő közreműködésüket!

 

Dr. Hegedüs István Dániel s.k.,
jegyzői feladatok ellátásával megbízott hatósági ügyintéző