Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a 2021. évi szociális célú tűzifa igénylésének menetéről

Tisztelt Göllei és Inámpusztai lakosok!

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról szóló 6/2021 (X.1.) önkormányzati rendelete alapján lehetőséget biztosít a rászoruló személyek részére, ingyenes, vissza nem térítendő szociális célú fatüzelőanyag igénylésére.

 

A támogatásra való jogosultság megállapítása minden esetben kérelemre történik!

Hivatalból lefolytatott eljárásnak nincs helye.

 

A kérelmeket 2021. év október hó 01. napjától 2021. év október 31. napjáig lehet benyújtani a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban [7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.].

Kérelem a 2021. évi szociális tűzifa igényléshez

 

A kérelemhez mellékelni kell:

  • A kérelmező, valamint a családjában élő személyek jövedelemnyilatkozatát, a jövedelmeket igazoló okiratokat.
  • A kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti:
  1. a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, (csatolandó dokumentum)

 

  1. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
  • Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap.
  • A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségű lehet.

 

A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület határozatban dönt, a tűzifa kiosztására 2022. február 15-éig kerül sor.

 

Kelt Göllében, 2021. év október hónap 01. napján

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:

 

Novák Márk Richárd s. k.

Gölle Község Polgármestere