Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Szociális tűzifa igénylése

Tisztelt Lakosság!

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (X.05.) rendelet alapján kérelem terjeszthető elő szociális tűzifa igénylése céljából:

A kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti azokat aki

  • a.) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult
  • b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

A kérelem nyomtatvány itt letölthető vagy az Önkormányzaton átvehető!

A kérelmek előterjesztésének határideje: 2020. november hó 16. napja

Felhívom figyelmét, hogy a kérelmeket pontosan minden szükséges dokumentum csatolásával adjanak le.

(jövedelemigazolás minden személytől, aki a háztatásban él, nyilatkozatok, családi pótlék, gyes, nyugdíj stb.)

A hiányos, valamint a megadott határidő után beérkezett kérelmeket nem áll módunkban elfogadni!

 

Gölle, 2020. október 6.

Novák Márk
polgármester

 

Szoctuzifa-kerelem-2020