Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Gölle

Szent Vendel búcsú Göllében

A 251. búcsúi szentmisét tartották meg a göllei temetőben lévő Szent Vendel kápolnánál.
A szentmisét Balázs Zoltán dombóvári plébános mutatta be, akit már régóta ismerünk, hiszen Farkasdi András apát úr idejében, 1996- és 1998 között káplánként tevékenykedett a településen. Elsőként Szalai Jeremiás göllei prépost- plébános bemutatta a Székelyföldről származó paptestvért, akinek az édesanyja is eljött Gyergyóditróból. Majd köszöntötte a kisgyaláni, fonói, kaposvári, dombóvári és a helyi híveket.
Balázs Zoltán a remete Szent Vendel életútjának történetével kezdte a szentbeszédét, majd kitért arra, hogy a török hódoltság után betelepített svábok hozták magukkal a szent tiszteletét. Így a magyar lakosság is átvette Szent Vendel kultuszát, hiszen köztudott, hogy Gölle és környéke híres állattartó falvakból állt. Nem véletlen, hogy a szomszédos Attalában is róla nevezték el a templomot. Így vált itt is a mi vidékünkön a híres 1754-es marhavész járvány után a állattartók, pásztorok és juhászok védőszentjévé Szent Vendel. S végül a mai vallásos hívekhez szólt, akik ápolják őseik emléket és minden évben elzarándokolnak a temetőbe, ahol ők már örök álmukat alusszák és minden bizonnyal simogatóan néznek le ránk, kései utódokra onnét, ahol reményeink szerint vannak!
Szent Vendelről szóló énekekkel és a himnuszok eléneklésével zárult a göllei zarándoklat

 

Bodó Imre, helytörténész.