Nak és Gölle-Inámpuszta települések ivóvízminőség-javító programja

A kedvezményezett neve Építési és Közlekedési Minisztérium, Gölle Község Önkormányzata, Nak Község Önkormányzata
A projekt címe Nak és Gölle-Inámpuszta települések ivóvízminőség-javító programja
A szerződött támogatás összege 440 568 044 Ft
A támogatás mértéke 86,952933%
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.09.30.
A projekt azonosító száma KEHOP-2.1.3-15-2017-00058

Nak település és Gölle-Inámpuszta megvalósult műszaki tartalom: A beruházással szembeni szakmai elvárás volt, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A települések vízminőségi problémáinak megoldása Nak községben új, komplex vízkezelési technológia kialakításával történt meg. Azért itt, mert Gölle – Inámpusztán a nyersvíz arzént is tartalmazott.

Vízbázis-fejlesztés:A Naki 3. sz. (K-7) mélyfúrású kút melléfúrásos felújítása (és a meglévő kút eltömedékelése) valósult meg. A meglévő üzemen kívüli 2 sz. kút felhagyásra került és helyette tartalék kút fúrására volt szükség, 155 m mélységgel. Előszőr az új kutat kellett megfúrni, aztán a meglévő kút melléfúrásos felújítása vált szükségessé. Az üzembiztonság és a kutak egymásra hatása miatt indokolt volt, hogy amennyiben egyik kútból sem termelhető ki önállóan a kívánt vízhozam, úgy azok egyszerre üzemeltethetőek kellene, hogy legyenek, így nem szűrőzhetőek ugyanarra a rétegre.

Komplex vízkezelő kapacitás:A két település távlati vízigényeit figyelembe véve víztisztító berendezés megépítése valósult meg Nak településen. A meglévő tároló kapacitással biztosítható a települések tartós csúcsvízfogyasztásán felüli nyári napi kiugró csúcsok, és a megfelelő nyomásviszonyok. Az 50 m3-es udvartéri medence és az 50 m3-es víztorony, azaz a 100 m3-es tározókapacitás nem csupán a lakosság vízellátást biztosítja, hanem a tűzivíz igényt is.

Vízműtelep és kezelőépület Nak településen:A technológiához kapcsolódóan a Naki vízműtelepen elhelyezésre került egy 21 m3-es vasiszap ülepítő medence. A meglévő 50 m3-es udvartéri medence is felújításra került. A medence belső felületének javítása, a töltő, túlfolyó és ürítő vezetékek cseréje, a lejáró létra cseréje szükséges szintén szükséges volt. Az új nyomásfokozó berendezés a jelenlegi nyomásfokozók helyén került kialakításra az épületben. A technológia berendezéseinek elhelyezéséhez a meglévő épület átalakítására és bővítésére került sor. A meglévő lapostetős épület magastetőt kapott, itt került kialakításra komplex vízkezelő berendezés és azt kiszolgáló perifériás egységek; a vegyszeradgolók, a villamos és irányító helyiség, a WC és kézmosó, a hálózati és öblítő szivattyúk. A rendszer működéséhez szükséges volt az irányítástechnikai rendszer bővítése, ideiglenes elektromos betáplálás biztosításával. A Gölle – Inámpusztai vízmű felhagyásra került.

A két település vízellátó rendszerének összekötése:A megvalósult összekötő vezeték Nak településen a DNy felé a gerincvezetéken létesült tolózár aknából indul, ahol vízminta vételi pont és mérési pont került kialakításra. Ezt követően a Nakot Gölle - Inámpusztával összekötő közút mentén található zöld sávban halad. Keresztezi az Attala-Inámi vízfolyást, majd az Inámpuszta közutat keresztezve csatlakozik a meglévő Inámpuszta elosztóhálózathoz a tervezett tolózáraknában. Az új összekötő távvezeték hossza 635 fm.

Nak Község Önkományzata

74/585-003

7215 Nak, Fő utca 127.

Gölle Község Önkormányzata

+36 (82) 374 016

7272 Gölle, Petőfi u. 2/b.

Feltöltés alatt


Vissza a főoldalra