Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Lakossági tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELT GÖLLEI ÉS INÁMI LAKOSOK!

 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatást kíván adni a lakosság részére a kialakult krízishelyzetben a koronavírus terjedésének megelőzésére.

Állami döntéshozatalt követően 2020. március 16-tól szünetel az iskolai oktatás, helyét a távoktatás váltja fel.

A göllei képviselő-testület 2020. március 15-én megtartott megbeszélésén döntött az óvoda bizonytalan ideig történő bezárásáról. Nagyon indokolt esetben ügyeletet biztosítunk a helyi óvodában.

Az idősek és az általános- és középiskolás tanulók közétkeztetése a szünidőkben megszokott módon továbbra is biztosított. Éthordóban kiszállítva az érintettek megkapják az ebédet. Csereéthordóról a családok gondoskodjanak! Rendkívüli helyzetben saját készletből az önkormányzat is tud éthordót kölcsönadni.

Azon idősek számára, akiknek nincs fiatalabb hozzátartozója az alapszolgáltatási központ a receptek felíratásában, illetve a gyógyszerek kiváltásában segíteni fog, továbbá indokolt esetben alapvető élelmiszerek beszerzésében is előre történő kifizetéssel.

A fenti intézkedések kizárólag a korlátozás idejére vonatkoznak.

Kérjük a tisztelt helyi lakosokat, amennyiben segítséget kívánnak igénybe venni, jelezzék az alábbi telefonszámokon, illetve információkat kérhetnek munkaidőben!

Önkormányzat: 82/374-016

Idősek Klubja: 82/374-118

Tanyagondnoki Szolgálat: 30/857-8545

Házi segítségnyújtás: 20/578-1891

Kérjük, hogy a koronavírussal szembeni hatékony fellépés érdekében tartsák be a higiéniai szabályokat, ennek következtében jelentősen csökkenthetjük a fertőzés kialakulását! A vírus cseppfertőzéssel (tüsszögés, köhögés) terjed, ezért kerüljék a nagyobb tömeget, és csak indokolt esetben utazzanak!

A helyi bolt természetesen nyitva tart, így biztosított az alapvető élelmiszerek vásárlása. Biztonságos távolságot érdemes tartani vásárlás közben más személyektől.

A jelenlegi krízishelyzetben helyi programokat nem szervezünk, a templomban mise nem lesz a korlátozás feloldásáig.

Kérünk mindenkit, hogy csökkentsék a minimumra az emberi érintkezéseket!

Vigyázzunk egymásra, s közös érdekből mindannyiunk egészsége érdekében kérjük, vegyék figyelembe javaslatainkat!

 

Gölle, 2020. március 15.

 

Tisztelettel a képviselő-testület nevében:

 

Novák Márk

polgármester

ENGLISH:

INFORMATION
DEAR GÖLLE AND INAMPUSZTA RESIDENTS!

The Municipal Council of Gölle would like to inform the public in the event of the crisis, in order to prevent the spread of the new coronavirus COVID-19.
Following state decision-making, school education will be discontinued on March 16, 2020 and replaced by distance education.

At a meeting on 15 March 2020, the Gölle Representative Council decided to close the nursery school for an indefinite period. In very justified cases, we provide on-call care at the local kindergarten.

Catering for the elderly and primary and secondary school students will continue to be provided as usual during the school break. Delivered in dinner pails, those concerned will receive lunch. Families should provide replacement food carriers! In an emergency, the municipality can also borrow dinner pails from its own stock.

For the elderly who have no younger relatives, the basic care center will help you prescribe and buy your medication, and will also be able to buy essential foods in the shop, if necessary.

The above measures are limited to the duration of the restriction.
Dear local residents, please contact the following telephone numbers for assistance or request information during business hours!

Municipality: 82 / 374-016

Elderly Club: 82 / 374-118

Material Care Service: 30 / 857-8545

Home Help (Viktória Boros): 20 / 578-1891

Please observe the hygiene rules for effective action against the coronavirus, which can significantly reduce the risk of infection! The virus is spread by drip infection (sneezing, coughing), so avoid crowds and travel only when necessary!

Of course, the local shop is open and will stay open so you can buy basic food. It’s advised to keep a safe distance from other people when shopping.
In the current crisis, we are not organizing local programs, and there will be no mass in the church until the restriction is lifted.

We ask everyone to minimize human contact!

Take care of each other and, for the common good, please consider our suggestions!

 

Gölle, March 15, 2020

Sincerely, On behalf of the Municipal Council:

Mark Novak

mayor