Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Közlemény

Tisztelt Göllei és Inámi Lakosok!

A Bodó Péter, Kutyik Mátyás, Rada Tamás önkormányzati képviselők által az elmúlt héten tartott fórumokon elhangzottakra szükségesnek tartom ezúton reagálni.

A képviselők fórumán elhangzott kijelentések, felvetések tárgyalása, pontosítása, a felsorolt témákban kérdések feltevése és arra válaszok adása a képviselő-testület üléseinek bármelyikén elhangozhatott volna, de erre nem került sor.

A képviselő-testület – ellentétben az elhangzottakkal – 2019. október 24-én megalakult. Valóban törvénysértő állapot állt fenn 2020. június 29-ig, amíg a testületnek nem sikerült alpolgármestert választani, annak ellenére, hogy polgármesterként négy alkalommal javasoltam Kutyik Mátyás képviselőt, aki a tisztséget el is fogadta volna. A képviselő-testület három másik tagja közül, Rada Tamás és Bodó Péter is mindannyiszor nemmel szavazott.

A nagy értékű önkormányzati eszközök kölcsönadása önkormányzat számára végzett munkák elkészülésének fejében, egyfajta szóban kötött barter megállapodás keretében történt. A nagy teljesítményű erőgéppel rendelkező vállalkozók a használat fejében az önkormányzatnak végeztek el munkákat. Ilyen volt Inámpusztán a közterületek kaszálása, mezőgazdasági területek melletti, a gépeket akadályozó, belógó ágak lenyírása, önkormányzati földutak munkálása tereprendezővel. Ezekről a képviselők mindannyian értesültek, volt, amikor közre is működtek az eszközök szállításában. Jelenleg Kutyik Mátyás képviselőnél van használatra egy önkormányzati tulajdonú ágaprító.

Tény, akkor nem készült írásos megállapodás ezekről a munkákról, de ez pótlásra került.

A képviselő-testület tagjai a képviselő-testületi üléseken túl több alkalommal is informális keretek közt leültek, és az aktuális feladatokról értesültek, azokat megbeszélték.

Sem a testületi üléseken, sem az informális megbeszéléseken a három érintett képviselő nem jelezte, hogy kevésnek tartják a tájékoztatást konkrét ügyekben, nem került nevesítésre olyan ügy, amelyben részletes beszámolót kértek volna.

A polgármester részére munkába állásakor megvásárlásra került egy önkormányzati tulajdonú mobiltelefon és egy – az önkormányzati munkavégzéshez szükséges – laptop.

Az önkormányzati hivatalban dolgozó munkatársak valamennyien számítógépes munkaállomásokon dolgoznak. Ezek kormányzati pályázat során 2017. évben kerültek megvásárlásra pályázati pénzből, akkori értékük 425.000 Ft volt darabonként. Jelenleg a polgármesternek is elektronikus aláírással ellátva kell szinte valamennyi pályázatot, igénylést és elszámolást benyújtania. A felsőbb igazgatási szervekkel történő kapcsolattartás már kizárólag elektronikusan történik.

Mivel az előző polgármester nem rendelkezett munkaállomással, ezért a munkavégzéshez szükséges volt egy, a követelményeknek megfelelő laptop megvásárlása.

A mobiltelefon vásárlásáról képviselő-testületi ülésen történt tájékoztatás, azt a testület tudomásul vette, annak áráról, típusáról senki nem érdeklődött.

Az önkormányzat a képviselő-testületi tagok számára a hatályos önkormányzati rendelet értelmében használatra a ciklus első évében laptopokat vásárol, amelyek önkormányzati tulajdonban maradnak, és a ciklus végén azt a képviselők megvásárolhatják. A ciklus első éve ez év október 13-ig tart, eddig kell ezeket átadni.

Az időközi választás költsége és a laptopok ára semmiféle formában nem kapcsolható össze.

STIHL földfúró gépet az önkormányzat 2012. évben vásárolt, amely selejtezésre került 2019 novemberében. Jelenleg is megtalálható az önkormányzatnál. Más, ilyen célú eszközről nincs tudomásom, és a polgármesteri tisztség átadásakor az előző polgármester által készített, az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz csatolt listán sem szerepel.

A traktor gumik lecserélése baleset- és vagyonvédelmi szempontból a tél beállta miatt szükséges volt, mivel a hókotrást a régi gumikkal nem lehetett volna megvalósítani. A képviselők erről tájékoztatást kaptak, akkor senki nem kifogásolta ezt.

A koronavírus idején az önkormányzatok feladata volt az idősek és a rászorulók ellátása és a bevásárlások lebonyolítása. Erre vonatkozóan kikerült a hirdetőtáblára a központi plakát, minden háztartáshoz eljuttattunk erről tájékoztató szórólapot. A szórólapon az önkormányzati hivatal, a tanyagondnok és a házi segítségnyújtó telefonszáma került feltüntetésre. Megnövekedett az étkeztetésben részesülők létszáma, mivel a más településre iskolába járó diákok részére is az önkormányzatnak kellett biztosítani az étkezést. Egy hétig a tanyagondnok táppénzes állománya miatt az étkeztetést és a beszerzést is el kellett látni. Ezen időszakban a jogosítvánnyal rendelkező képviselőket megkerestem segítségért, egy-egy alkalommal Bodó Péter és Kutyik Mátyás részt vett a munkában. A tanyagondnok munkába állását követően a bevásárlás és a gyógyszerbeszerzés továbbra is feladat maradt, ezért volt szükség mindkét önkormányzati kisbusz használatára. Mindenki tudott a veszélyhelyzetről, ennek ellenére a képviselők a későbbiekben nem jelentkeztek segíteni a faluban felmerülő feladatok elvégzésére.

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetésre került a veszélyhelyzet. A Kat. tv. 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja. A törvény nem ír elő beszámolási kötelezettséget az intézkedésekről a veszélyhelyzet megszűnését követően sem. Ugyanakkor a képviselő-testület nem hivatalos formában, az egészségügyi előírások figyelembe vételével tájékoztatást kapott a történésekről.

Bodó Péter képviselő foglalkoztatása egy pályázati program keretében történt, őt ebben a programban még az előző képviselő-testület alkalmazta. A program ideje lejárt februárban, ezzel a munkakör megszűnt.

Gölle Községi Önkormányzat pénzügyi műveleteit a Magyar Államkincstár az ASP rendszeren keresztül folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi.  Az ASP rendszer minden önkormányzat számára kötelezően előírt program, az adatszolgáltatások határidőre történnek. A költségvetési törvény mellékletei szerint járó normatívákkal elszámoltunk, az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége 2019. évben nem keletkezett. 2019. évben és 2020. évben is az Állami Számvevőszék ellenőrizte Gölle Önkormányzat gazdálkodását, a Magyar Államkincstár ellenőrzése jelenleg is folyamatban van. Gölle Községi Önkormányzat 1/2020.(II.18.) számú önkormányzati rendelete szerint a 2020. évi költségvetés főösszege 199.339.226 Ft. Az állítások ellenére az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete stabil, a működési kiadások teljesítését fedezik a működési bevételek. Gölle Községi Önkormányzat pénzeszköze az OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett bankszámláin a Göllei Napközi Otthonos Óvoda és a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal intézményeivel együtt 2020.10.02. napján összesen 97.473.013 Ft.

Az időközi választás költségei a hatályos jogszabályok szerint, az elhangzottakkal ellentétben, 1,5 millió Ft összegbe fognak kerülni, amelyet az önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani.

A veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendelet hatályon kívül helyezésre került, de a járványhelyzet jelenleg is tart, ezért tartottam szükségesnek a lakosság tájékoztatását ebben a formában.

Gölle, 2020. október 02.

Tisztelettel:

Novák Márk
Gölle község polgármestere