Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Képviselő-testületi ülés 2020. október 5-én

M E G H Í V Ó

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. OKTÓBER 05. NAPJÁN DU. 15 ÓRAKOR

TESTÜLETI ÜLÉST TART,

MELYRE MEGHÍVOM.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b

Polgármester tájékoztatója aktuális kérdésekről
Előadó: Novák Márk polgármester

Napirendek

1 . Szociális tűzifa elosztásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Novák Márk polgármester

2. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Novák Márk polgármester

3. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Novák Márk polgármester

4. Közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet megvitatása
Előadó: Novák Márk polgármester

5. a) Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2019. évi munkájáról Gölle községben
Előadó: Madarászné Tomity Anna családsegítő

b) Beszám Büssü, Gölle, Kisgyalán községek gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról és a gyámügyi igazgatási tevékenységről a 2019. január 01-től december 31-ig terjedő időszakban
Előadó: Hegedüs István Dániel igazgatási, – és szociális ügyintéző

6. DRV által készített 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadása
Előadó: Novák Márk polgármester

7. Általános iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezése
Előadó: Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet jegyző

8. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár beszámolója a Göllében 2019. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról

9. Tájékoztatás az E-on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. közvilágítás aktív elemeire és csoportos cserés üzemeltetésre vonatkozó szerződési ajánlatáról

10. Egyéb önkormányzati ügyek

11. A 2019. október 13-i önkormányzati választásokat követően megalakult képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése

Előadók: Bodó Péter
Kutyik Mátyás
Rada Tamás képviselők

 

Gölle, 2020. október 1.

Novák Márk
polgármester