Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Hirdetmény lakóingatlanok előtti közterület gondozásáról

Hirdetmény

Tekintettel a lakóingatlanok előtti közterületek gondozatlanságával kapcsolatos megnövekedett számú lakossági panaszra és közérdekű bejelentésre ezúton felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése alapján:

Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

  • a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
  • b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
  • c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a rendezett településkép és a köztisztaság miatt az idézett jogszabályi rendelkezés betartására fokozott figyelmet fordítsanak!

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm!

Kelt Göllében, 2023. július 05. napján

 

 

Dr. Hegedüs István Dániel s.k.,
jegyzői feladatok ellátásával megbízott
hatósági ügyintéző

 

SKM_C224e23070508520