Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Gölle

Álláspályázat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GÖLLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

igazgatási ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző hatáskörébe tartozó szociális, illetve gyámügyi hatósági ügyek döntésre, kiadmányozásra történő előkészítése, a döntés megszövegezése. Társhatósági megkeresések teljesítése, környezettanulmányok elkészítése. Családvédelmi koordinációs feladatok előkészítése, döntések, jegyzőkönyvek megszövegezése.

A polgármester és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális hatósági ügyek döntésre, kiadmányozásra történő előkészítése, a döntés megszövegezése.

A pénzügyi igazgatás területéhez tartozó adminisztratív feladatokban történő közreműködés.

Anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása (születés, házasság, haláleset anyakönyvezése, egyéb anyakönyvi ügycsoportok).

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi, önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes

munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Gölle

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Gölle, Kisgyalán, Büssü és Szentgáloskér községek által fenntartott közös önkormányzati hivatal Somogy vármegye keleti részén, a Kaposvári Járásban.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázati kiírással és az  álláshellyel kapcsolatos  további tájékoztatást (próbaidő, illetmény stb.) dr. Hegedüs István Dániel jegyző a 06 82 374 016 telefonszámon, továbbá a jegyzo@golle.hu elektronikus levelező címen, illetve személyes konzultáció keretében nyújt.

A pályázat benyújtásának módja postai úton a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 7272 Gölle, Petőfi u. 2/B. címezve, illetve elektronikus úton a jegyzo@golle.hu e-mail címre és a közszolgállás felületén történő benyújtással.

 

Feltételek, Előnyök

 Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, középiskolai érettségi

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási alapvizsga
 • Anyakönyvi szakvizsga
 • Közigazgatási szakmai tapasztalat 1-3. év.
 • ASP, IJR Loclex, EAK, ASZA, TSZR, SZL rendszerek gyakorlati használatának releváns
 • Felsőfokú végzettség.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) – Alapszint
 • Táblázatkezelő (pl. Excel) – Alapszint

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Munkabírás (egyéb)
 • Kitartás (egyéb)
 • Munkaidő kihasználása (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. melléklete alapján)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.25. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázókat a munkáltatói jogkört gyakorlója rangsorolja, és a kialakult előszűrést követően személyes meghallgatást tart. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.01. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A www.golle.hu internetes honlapon, továbbá Gölle, Kisgyalán, Büssü, Szentgáloskér községek hivatalos hirdetőtábláján és a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.15.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.24.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

GKH_135_2023_ÜGYINTÉZŐI ÁLLÁSHELY_2023