Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Álláshirdetés szakács munkakör betöltésére

Göllei Napközi Otthonos Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7272 Gölle, Árpád utca 92-94.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Szakmunkásképző intézet,
 •       bűntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
 •       személyes adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat a pályázattal összefüggésben
 •       négy hónapos próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Szakmunkásképző intézet, szakács,
 •       hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes önéletrajz
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntetlen előéletről
 •       iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vassné Gáspár Mária, intézményvezető nyújt, a +36306026428 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Göllei Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (7272 Gölle, Árpád utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/586/2022 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

vagy

 •       Elektronikus úton Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet, jegyző részére a jegyzo@golle.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Vassné Gáspár Mária, intézményvezető, Somogy megye, 7272 Gölle, Árpád utca 23. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően Göllei Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője bírálja el. A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       https://kozigallas.hu/ – 2022. június 6.